whatsapp x

WhatsApp Number

34609314658

Message
phone x
+34609314658
email x
limpiezas@montoya.cat
Càmera robotitzada - Montoya

Càmera robotitzada

Càmera robotitzada

La nostra empresa disposa d’una càmera robotitzada d’inspecció de canonades per a diàmetres superiors a 15 cm.

El nostre robot disposa d’accessoris com; rodes de diferents mides, elevador, focus auxiliars per més il · luminació, i una càmera amb visió 360 º, comptador de metres i sistema auto-nivellant.

Realitzem la inspecció de l’interior de canonades generals, de clavegueram, col · lectors, arquetes, albellons, sifons … etc.

En la inspecció és possible apreciar qualsevol desperfecte en el seu interior com fissures, trencaments o restes d’obra que impedeixin el bon funcionament de les canonades.
També la profunditat i el punt exacte en què es troba el problema. En finalitzar la inspecció li lliurarem un informe juntament amb la gravació DVD creant una pel·lícula del visionat.

Si està interessat en aquest servei, contacti amb nosaltres


    Create your account